Vítejte v sekci českoslovenští letci 1936 - 1945

Tato sekce je zaměřena na působení českoslovesných letců na bojištích především v průběhu druhé světové války. Nechybí zde ani malá odbočka do Španělska a o působení českoslovesnkých letců v konfliktu v předvečer druhé světové války.


Porovnávací tabulka hodností z válečných let z knihy
Františka Louckého "Mnozí nedoletěli".


Expozice věnovaná S/Ldr Josefu Stránskému, DFC v Havlíčkově Borové

S/Ldr Josef Stránský DFC

plukovník letectva in memoriam
* 10. prosince 1914 v Borové
† 21. června 1944 při akci nad Francií

S/Ldr Josefu Stránskému je věnována zajímavá expozice, kterou připravili v jeho rodné obci. Výstava, která tam je nainstalována zejména díky paní Hájkové, dokumentuje zajímavým způsobem život Josefa Stránského a to tak, že bohatý fotografický materiál doplňují modely letadel a další exponáty, které stojí za shlédnutí.

Expozice je v Památníku Karla Havlíčka Borovského, rodný dům KHB:
výstava je otevřena:

listopad - duben: úterý - pátek 9.00 - 16.00
květen - červen: úterý - sobota 9.00 - 16.00
červenec - srpen: úterý - sobota 9.00 - 16.00, neděle 13.00 - 16.00
září - říjen: úterý - sobota 9.00-16.00

Tato výstava nás přesvědčí o tom, že Borovští vedle slavného rodáka Karla Havlíčka Borovského nezapomínají ani na Josefa Stránského, který padnul se ctí v řadách britského královského letectva.

S tímto Wellingtonem Mk IC napadl S/Ldr J. Stránský s osádkou úspěšně nepřátelskou ponorku, za což mu byl udělen DFC (Záslužný letecký kříž).

Štábní kapitán letectva Josef Stránský se narodil v Borové 10. prosince 1914 jako syn zdejšího rolníka a hostinského Josefa Stránského. V rodné obci vychodil obecnou a měšťanskou školu a později studoval na státní vyšší škole strojnické v Pardubicích. V roce 1935 nastoupil vojenskou službu, absolvoval důstojnickou školu a v září roku 1936 se dobrovolně přihlásil do letecké akademie. Za mobilizace působil jako pozorovatel u 82. těžké bombardovací letky v Křižanově.

Po okupaci v červnu roku 1939 odešel z vlasti společně s částí brněnského leteckého pluku 5 do Polska. Již v červenci ale odešel do Francie, kde byl nejprve poslán do leteckých učilišť v Pau a Toulouse, aby se přeškolil na francouzské letouny. Od května 1940 byl pilotem francouzské polní letky a za četné bojové operace byl vyznamenán francouzským válečným křížem.

Po porážce Francie odešel Stránský do Velké Británie, kde působil v rámci britského královského letectva RAF u čs. 311. bombardovací peruti. Za útok na německou ponorku, který uskutečnil 27. 8. 1942, byl vyznamenán nejvyšším britským leteckým řádem - Distinguished Flying Cross ( Britský letecký záslužný kříž DFC). Od března 1944 působil Stránský jako velitel letky u 21. perutě RAF, která prováděla taktické nálety na přípravu a oporu spojenecké invaze ve Francii. Dne 21. 6. 1944 se při útoku na pozemní cíl nedaleko Paříže Stránského letoun roztříštil o zem, pravděpodobně následkem výbuchu vlastních pum při nízkém náletu. Josef Stránský je pohřben na britském vojenském hřbitově v St. Valery en Caux.

Autor textu: Jana Veselá, Havlíčkova Borová (zdroj: www.havlickovaborova.cz)