STRUČNÁ HISTORIE

Vytvoření československé letecké jednotky na území SSSR, preferovalo londýnské ministerstvo obrany, téměř od vstupu Sovětského svazu do války. A to nejen letecké, ale i pozemní, protože od porážky Polska byla na sovětském území mimo dalších našich občanů, internována skupina pplk. Ludvíka Svobody. Československým velitelem vojenské mise, který vedl jednání se sovětskou stranou o vytvoření československé vojenské jednotky, byl generál Heliodor Píka.
Již od září 1941 působil v SSSR plk. J. Berounský, který spolu s mjr. J. Pernikářem měl projednat možnost vytvoření československé letecké jednotky, což v tehdejších podmínkách nebylo dost dobře možné. Členy vojenské mise v SSSR v čele s Heliodorem Píkou stálo nemalé úsilí objevit všechny letce a i ostatní Čechoslováky roztroušené od roku 1939 po nechvalně prosnulých gulazích a internačních táborech. Letci byli přesunuti převážně během druhé poloviny roku 1941 a v průběhu roku 1942 do Velké Británie a zařazeni k našim leteckým jednotkám v RAF.

V SSSR se činnost našich letců začala odvíjet až v roce 1944 s příchodem 20 zkušených stíhačů pod velením škpt. Františka Fajtla z britských ostrovů.

Na základně Ivanovo a Kubinka prodělávali intenzívní výcvik na sovětských strojích Lavočkin La 5FN. K českým letcům se ještě připojili dva slovenští piloti, kteří přeběhli na sovětskou stranu. Tak byl zformován 1. československý samostatný stíhací letecký pluk v SSSR.

Pluk se přesunul na letiště Stubno na Ukrajině, kde byl podřízen 2. letecké armádě generála Krasovského a čekal na bojové nasazení. Koncem srpna 1944 vypuklo povstání na Slovensku a československá jednotka se zapojila do bojů (viz. SNP). Z východního Slovenska v průběhu srpna přelétla do SSSR tzv. skupina vzdušných zbraní, což bylo 108 slovenských letců, kteří po doplňení leteckým personálem a po náboru u čs. pozemních jednotek utvořili základ ke vzniku československé letecké divize.

Po potlačení povstání se 1. čs. stíhací pluk přesunul zpět do SSSR. Mezitím vznikl 2. čs. stíhací pluk a 3. čs. bitevní pluk. Z těchto tří jednotek vznikla 1. čs. smíšená divize. Velením byl pověřen pplk. Ludvík Budín.

Na letiště Poremba byl přesunut 1. a 3. pluk, odkud měli podporovat probíhající ostravskou operaci. První bojová akce letecké divize se datuje na 14. dubna 1945, kdy úspěšně zaútočily dvě skupiny bitevníků podporované stíhači, na vojenské cíle nepřítele, nedaleko vesnice Olzy . Probíhající boje přinesly první ztráty, byl ztracen šturmovik (Il-2) se slovenskou posádkou rtm. Slatinský a des. Bilka. Se ztrátami přišly i první úspěchy rotnému Husmannovi (bývalý střelec u 311. perutě, známý poválečný spisovatel pod jménem Filip Jánský) se podařilo sestřelit Fw 190. Divize dál podporovala postupující sovětské a československé jednotky.

Divize od 14. dubna do 9. května 1945 provedla 567 bojových vzletů v trvání 515 operačních hodin. Zničila desítky aut, povozů, železničních vagónů a velké množství živé síly nepřítele. Bohužel se čs. smíšené divizy nevyhly ztráty v boji i ve výcviku. Vznik a bojovou činnost leteckých jednotek na východní frontě je třeba břát jako významný počin k osvobození Československa.