STRUČNÁ HISTORIE

V noci 17. července 1936 vypuklo ve Španělsku povstání proti zákonné vládě. Frankističtí povstalci byli mohutně podporováni fašistickým Německem, Itálií a Portugalskem. Republikánská armáda potřebovala zbraně, a proto požádala o pomoc. Většinou však dostala negativní odpověď nebo jí byly dodány přebytečné a zastaralé zbraně.

Bojů ve Španělsku se zúčastnili také českoslovenští dobrovolníci, kterých bylo celkem 2 200, z toho jich 400 padlo. Na pomoc přišlo i několik letců - Jan Ferák, Karol Gabula-Kříž, Karel Král, Karel Vejvoda, Zdeněk Talaš, Andrej Beleš, Josef Soušek (chybně dříve uváděn jako Souček). Tito muži podle Davida Majtenyiho a Jiřího Rajlicha sloužili alespoň krátce u letectva i ve Španělsku. Rudolf Bolfík, Jan Dokládal, Rudolf John, Vincenc Kocman a Jaroslav Uhlíř byli letci různých specializacemi, někteří s nedokončeným leteckým výcvikem, ve Španělsku ovšem bojovali v pozemních jednotkách.

Předchozí verze textu o československých letcích ve Španělsku, kterou jsme tady zveřejnili, je potřeba brát s rezervou, protože vychází ze starších publikací, které byly jednak politicky zabarveny a rovněž vychází ze vzpomínek Jana Feráka, které publikoval po svém příjezdu v časopisu Ahoj. Následně jeho příběhy byly převzaty několika autory (včetně našeho webu) - Františkem Fořtem (V dešti bomb), Václavem Kubcem (Kde olivy dozrávají) a Zdeňkem Šmoldasem (U Madridu se bojuje za Prahu, Českoslovenští letci v boji proti fašismu). Většina jeho příběhů je přikrášlena či vypůjčena od jiných kolegů - letců.

Podle nejnovějších výzkumů Davida Majtenyie a Jiřího Rajlicha si většinu z toho, co napsal pro Ahoj, vymyslel či přibájil. Pokud Vás problematika československých letců ve Španělsku zajímá, doporučujeme knihu Jan Ferák a ti druzí - Českoslovenští interbrigadisté, letci a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936 - 1939 od výše zmiňovaných autorů. V budoucnu chceme tuto sekci podle zjištění autorů i dalších zjištění revidovat, doplnit a přepracovat.