STRUČNÁ HISTORIE

Slovenské národní povstání vypuklo 29. srpna 1944. Vojenské velení převzal plukovník Golian (povýšený na generála), který byl později po zásahu londýnského MNO, vystřídán generálem Viestem a leteckým operacím velel major Toth.

Slovenské povstalecké letectvo tvořila pouze jedna bojeschopná jednotka tvz. Kombinovaná letka vyzbrojená zastaralým letovým parkem, který tvořili 3 Avie B-534, 3 Letovy Š-328 a 2 Messerchmitty Bf 109G-6, která oerovala z letiště Tri duby. Přesto dosahovala jednotka pozoruhodných výsledků o čemž svědčí pět sestřelů nepřátelských letounů.. Kombinovaná letka zakončila bojovou činnost 13. října 1944. Většina příslušníků jednotky byla přesunuta do SSSR.

V tuto dobu se ve Stubnu (SSSR) zformoval 1. letecký pluk vybavený sovětskými stroji La5FN. Velením jednotky byl pověřen štábní kapitán Fajtl. V jednotce byli vesměs ostřílení veteráni z bojů nad Francií a Anglií. Pluk podléhal velení 2. letecké armády generála Krasovského. 14. září 1944 odletěl na Slovensko velitelský roj. Štábní kapitán Fajtl s majorem Tothem dostali úkol vybrat vhodné letiště pro působení pluku. 17. září 1944 přiletěl 1. pluk na letiště Zolná poblíž Zvolena. Hned druhý den, ve snaze eliminovat činnost Luftwaffe provedlo osm našich stíhačů pod velením nadporučíka Stehlíka, úspěšný přepad piešťanského letiště. Dále pluk pokračoval v každodenních útocích na pozemní cíle a v soubojích s německým letectvem, kde měli jednoznačně navrch. Bohužel při útocích na pozemní cíle došlo ke ztrátě tří pilotů a jeden byl zajat, protože sovětské Lavočkiny nebyly vhodnými stroji pro tyto úkoly. Tyto nedostatky si uvědomoval i velitel jednotky, a proto vyslal misi ke generálu Krasovskému, ve složení škpt. Klán a ppor. Vendl, se žádostí o vyslání bitevníků na Slovensko.

Povstání v té době bylo v naprosté defenzívě a dne 25. října 1944 vydal generál Viest rozkaz: "Odlet pluku do SSSR, bez prodlení." Po tomto rozkazu jedenáct letounů odstartovalo a přes frontu letělo směrem na Krosno v SSSR. Takto skončilo krátké působení 1. pluku na Slovensku.

Piloti 1. pluku drží dva primáty. Byli první, kdo po dlouhých pěti letech měli možnost operovat na československém respektive slovenském území. Druhý primát tato jednotka drží v tom, že není známo mnoho případů, kdy velká letecká skupina působila v týlu nepřítele.