Francouzské ministerstvo letectví ve třicatých letech požadovalo po svém leteckém průmyslu výkonný stroj pro stíhání, doprovod bombardérů a noční stíhání. V požadavku byla specifikována rychlost, výzbroj a tříčlenná posádka.
Společnost Potez jako jedna z ostatních firem splnila požadavky a přišla z Potezem nejprve 63 potom 630 a 631. Letoun poháněly dva hvězdicové motory. Byly vyzkoušeny různé pohonné jednotky. U sériových Potezů 631 byly použity motory Gnome-Rhône GR 14 M4/4 Mars o výkonu 485 kW.
Potez vykazoval solidní letové vlastnosti, a tak se začal sériově vyrábět. U těchto strojů tvořily výzbroj dva kanóny ráže
20 mm a pohyblivý kulomet ráže 7,5 mm v zadní kabině. Celkem bylo vyrobeno 303 letounů Potez 630 a 631.
Potezy tvořily na počátku války výzbroj dvaceti leteckých jednotek.
K 10. květnu 1940 měla Armée de l'Air u šesti nočních stíhacích Escadrille de Chase de Nuit 75 Potezů 631. Na fotografii dole je Potez 631 jednotky ECN 1/13. Tam sloužil i Josef Vysloužil. Tato escadrilla měla na přídi emblém netopýra ve žlutém kruhu. Pro Potezy byl také charakteristický bílý pruh před a za francouzskou kokardou na trupu. Ten byl identifikační, aby nedocházelo k záměně s německým Messerschmittem Bf 110.
Armée de l'Ai označovala písmenem C počet členů posádky. Takže letoun mohl být označen jako Potez 631C2 nebo Potez 631C3 podle užití.

Josef Vysloužil měl být letcem, který na Potezu ve Francii létal.
U obtisků MPD z edice PAMÁTNÍK ČESKOSLOVENSKÉHO LETECTVA se uvádí následující.
Josef Vysloužil se narodil 5. května1905 v Kadeříně u Litovle.
Po vyučení nastoupil v roce 1924 vojenskou základní službu, kde absolvovoval kurs řidičů automobilů a ošetřovatelů letadel a sloužil u 1.leteckého pluku v Kbelích.
Po návratu do civilu se stal radiotelegrafistou a navigátorem u Československých aerolinií, kde mimo jiné létal na amfibii Saro Cloud.
Po okupaci přešel hranice tvz. Protektorátu Čechy a Morava do Polska a odtud odplul do Francie
Po vypuknutí války byl přijat do Francouzského vojenskeho letectva a zařazen do radionavigačního kursu. Když kurs dokončil, byl přidělen jako radiografista-palubní střelec k Eskadrile nočních stíhačů ECN de Paris (ECN 1/13). Na dvoumístné stíhačce Potez 631 se zúčastnil letecké obrany Paříže.
Po kapitulaci Francie evakuoval do Anglie, kde vstoupil jako prostý vojín AC2 do RAF a byl přidělen jako pozemní radiotelegrafista k právě formované 311. československé bombardovací peruti. Zde v této funkci setrval do října 1944 a pak odejel na vlastní žádost do SSSR k 1. československé smíšené letecké divizi, se kterou se zúčastnil závěrečné fáze války a v červnu 1945 se vrátil v hodnosti podporučíka do vlasti.
V březnu 1946 byl vyznamenán Československou medailí Za chrabrost a v roce 1991 byl povýšen do hodnosti podplukopvníka letectva i.m.
Zemřel 16.2.1968.