Nahoře ilustrace letounu Curtiss Hawk 75 výrobní číslo 58, křídelní oznnačení X 857.
Do jeho kabiny usedali nejčastěji Cne Maria Monraisse (6+2 vítězství), Lt Jan Klán (5+3 vítězství)
a Cpl. Chef Otto Hanzlíček (2+1 vítězství)
Mgr. Michal Kamp, historik muzea v Havlíčkově Brodě, napsal toto o Janu Klánovi. rodákovi z tehdejšího Německého Brodu do Havlíčkobrodských listů.

Zdeněk Hurt popisuje vývoj Curtissů P-36 a jejich nasazení ve francouzském letectvu. Je tam zejména vyzdvihnut podíl československých letců bojujících na Hawcích 75 v bitvě o Francii. .
Článek najdete na webu aviatické pouti v Pardubicích.Současný Curtiss Hawk v kamufláži Armée de l'air s historickým znakem 3. eskadrily GC II/5 „Lafayette“ s hlavou náčelníka indiánského kmene Siouxů. Připomíná rovněž památku osmi československých. pilotů, kteří velmi úspěšně v sestavě jednotky na těchto strojích bojovali.
Ale i v ostatních jednotkách naši letci úspěšně zasáhli do bojů nad Francií.