Naši pózují společně
s Francouzi před D-510C.1 na letšti Alžír-Maison-Blanche v únoru 1940.
Zleva: K. Čáp, J. Příhoda, Lamonerie, Avon, Davy, Girard, O. Poslužný, L. Zadrobílek a F. Vindiš.
První sériově vyráběný dolnoplošník řady D-500 až D-510 a používaný letectvem Francie. Někteří z našich se s ním seznámili již na leteckém mítinku v Curychu v roce 1937 a ti další na začátku druhé světové války při výcviku ve Francii a v jejich koloniích. To neměly tyto stroje prakticky už žádnou bojovou hodnotu.