STRUČNÁ HISTORIE

Ještě před začátkem války většina našich letců odplula do Francie. Po definitivní porážce Polska se část čs.letců v řadách polského letectva dostala do internace v Sovětském svazu a část přelétla na zastaralých letounech do Rumunska, odkud po internaci nejrůznějšími cestami přicházeli na francouzské území.

Čechoslováci byli po příjezdu do Francie zklamáni, když je francouzské velení místo do služby u leteckých útvarů francouzské armády poslalo do cizinecké legie. Služba v cizinecké legie byla tvrdá a ponižující, ale paradoxně obrat nastal po vypuknutí války, kdy byli čs. letci posláni na základny ve Francii a v severní Africe. Na jaře roku 1940 bylo připraveno bojovat 50 československých letců, především stíhačů. Naši letci zanedlouho prokázali svoje vysoké bojové odhodlání. Ale kvalitativně horší francouzské letecvo a i armáda nemohli dlouho odolat náporu dobře vycvičených německých vojsk, což působilo rozkladně na celkovou morálku. Generál Karel Janoušek musel smutně přiznat: "Nebyla to Francie našich snů. Byla to Francie občansky a vojensky demoralizovaná, prosáknutá jedem defétismu. Stín budoucí katastrofy dusil naše přípravy již od prvního počátku." V bitvě o Francii přišly na řadu i ztráty a první kdo zahynul byl četař Václav Vašek. V dubnu 1940 zemřel v pařížské nemocnici náš nejlepší předválečný pilot – akrobat kapitán František Novák.

Po zahájení leteckých bojů nad Francií se naši piloti stali jedni z nejlepších. To potvrzuje, že v ”top tenu” byli dva Čechoslováci Alois Vašátko a František Peřina. Bitva o Francii trvala krátce jenom 48 dní a obě strany utrpěly těžké ztráty. Do bitvy o Francii se zapojilo celkem 110 našich stíhačů a vybojovalo 166 vzdušných vítězství. Do bitvy se zapojili i letci bitevního a bombardovacího letectva. Bohužel naši letci museli bojovat proti německé přesile často na strojích ne vysoké kvality.

Celkem ve Francii ztratilo československé letectvo 32 mužů, z nichž 21 padlo v boji, 10 zahynulo při výcviku a jeden, František Novák, zemřel na následky dlouhotrvající choroby.