Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tyto stránky obsahují stručný popis historických událostí a snaží se v největšim rozsahu (myšleno stránek) přiblížit nejvýznamější vystoupení našich letců a to bylo jejich působení na frontách druhé světové války.
Vývoj letectví u nás také dokumentují sekce

ČESKOSLOVENSKÉ LETECTVO 1918 - 1939
ČESKOSLOVENSKÉ LETECTVO od roku 1945.
a nově
NEBE NAD PROTEKTORÁTEM

Při tvorbě webu jsme se snažili spíše použít fotografický materiál, naši sbírku plastikových modelů letadel československých letců a kresby od pana Vladimíra Urbánka.

Je třeba zdůraznit, že českoslovenští letci, kteří nasazovali životy v bojových akcích hned od začátku druhé světové války se v době míru přílišného vděku nedočkali. Letci ze "Západu" byli komunistickým režimem po roce 1948 odsouzeni prakticky jako celek. Komunisté je zbavili toho nejcenějšího, což pro ně bylo létání a šli ještě dál, že mnozí z nich byli zavíráni potupně do komunistických vězení a lágrů. Dost podivná "odměna" lidem, kteří prokázali tolik osobní statečnosti. Značná část si naštěstí zvolila druhou emigraci, aby tak unikla represím mocenského aparátu. Úplné rehabilitace se jim dostalo po roce 1989, ale vrácené zlaté prýmky a vyznamenání nenahradí nejlepší léta života. Navíc mnozí z nich se toho bohužel ani nedožili.


DŮLEŽITÉ

K úplné funkčnosti webu je potřeba zapnout povolení zablokovaného obsahu - vyskakovacích oken (tzv. pop-up oken).


Poděkování patří všem, kteří navštěvují naše stránky. Případné podněty a připomínky uvítáme na adrese: hammerovi@email.cz
Velkou měrou patří dík panu Milanovi Pechovi za obtisky na modely a cenné údaje o našich letcích v tématické řadě "PAMÁTNÍK ČESKOSLOVENSKÉHO LETECTVA". Dík také patří za fungující spolupráci s výtvarníkem Vladimírem Urbánkem.