Takzvaný Protektorát Čechy a Morava byl na hranici doletu spojeneckých letounů v prvních letech války. Přesto se u nás na začátku války objevovaly letouny Amstrong Whitworth Whitley Bomber Command RAF. Nejprve to byly letákové "akce", kdy Whitley od 77. perutě RAF shazoval letáky z 12. na 13. února 1940 v okolí Prahy. Letouny Whitley opět od 77. perutě se vydaly nad Protektorát znovu 23, na 24 února 1940 opět s letáky. České četnictvo pak mělo za úkol letáky sbírat a likvidovat. (volně převzato ze Svobodný hlas z 9. listopadu 2000)
Whitleye se také podílely na prvním náletu na plzeňskou Škodovku. Konkrétně se na něm podílelo 11 Whitleyů 58. perutě spadající pod 4. bombardovací skupinu. Nálet se uskutečnil v noci z 20. na 21. října 1940. Nebo on to vlastně nálet nebyl, protože cíl byl v mracích. Posádky bombardérů měly v takovém případě rozkaz neshazovat bomby, aby se zamezilo ztrátám na civilním obyvatelstvu. Takže na naše území dopadlo opět jen několik balíků s propagačními letáky. Další nálet na Škodovku následoval z 27. na 28. října 1940 ovšem ze stejným výsledkem. Na náletu se podílela tentokrát 51. peruť, taktéž ze stavu 4. bombardovací skupiny.
Whitleye byly ve stavu letky (No. 1419 Special Duties Flight - později transformována na 138. peruť ), která prováděla úkoly v rámci operací SOE (Special Operations Executive). Právě z tohoto letounu měl být vysazen u Kolína 16. dubna 1941 první československý parašutista rotný Otnar Riedl (operace BENJAMIN). Došlo však k velké navigační chybě a Riedl l omylem seskočil v Rakousku. Není bez zajímavosti, že jako jeden z mála z první vlny parašutistů válku přežil.
Tolik štěstí neměl svob. asp. František Pavelka,(operace PERCENTAGE), který byl vysazen 4. října 1941 u Čáslavi. Pavelka byl bohužel zakrátlo dopaden gestapem a popraven.
Whitley (Z9158) tenkrát pilotoval F/Lt Ronald C. Hockey. Nám známý jako ten, který vysadil paraskupiny ( ANTHROPOID, SILVER A a SILVER B ) viz více... Dvakrát se vypravil Whitley s žeskoslovenskou posádkou a československými parašutisy nad Protektorát. Lety však nebyly úspěšné. Výsadek se neuskutečnil pro nepřízeň počasí nad českou kotlinou. Viz více...
Ještě nutno podotknout, že Whitleye potřebovaly pro lety do Protktorátu a zpět dostatek paliva. Bylo nutné nainstalovat přídavné nádrže do trupu. Tím pádem se museli kvůli těžišti všichni natěsnat do přídě až do vyčerpání paliva s těchto nádrží. Tím znesnadňovali práci navigátorovi a radiotelegrafistovi, jak si posteskl P/O Bala, jeden z československých příslušníkú 138. perutě.

Tolik o účinkování letounů Whitley nad Protekorátem a dva ilustrační snímky.