Poslední úpravy na webu:

14. července 2018

Do sekce
Slovensko 1939-1944
jsem dodal model
Junkersu Ju 52/3m
se znaky Slovenského štátu.