Poslední úpravy na webu:

17. září 2023

V sekci "SNP"
ve sručné historii připomenutí 17. zaří jako
Den Československého
letectva.