Messerschmitt Me-262 Schwalbe (vlaštovka) byl vyvíjen od roku 1938. Jeho vývoj vykrystalizoval do nejrozšířenější verze Me-262A-1a s proudovými motory Jumo 004 B-1. Letoun vykazoval pozoruhodné parametry a nesl silnou výzbroj. V operační službě u Luftwaffe se objevil v roce 1944. Tak drží primát první proudové stíhačky nasazené do bojů. Tento letoun byl použit při vzdušné obraně Třetí říše. Bylo štěstí pro spojence, že Schwalbin nebylo až takové množství, které by mohlo zvrátit anglo americkou převahu nad Německem.
Messerschmitty Me-262 startující z ruzyňského letiště nechvalně prosluly při útocích na Prahu v průběhu květnového povstání. "Turbíny," jak je nazývali Pražané, způsobily nemalé škody.
Nyní k poválečné výrobě a využití původní Me-262 v Československu.
Na konci války se stupňovaly nálety na Německo, a proto se část výroby německého leteckého průmyslu přesunula do protektorátu Čechy a Morava. Mezi jinými se tu vyráběly části proudových Messerschmitů Me-262. Naši konstrukéři, kteří byli nasazeni při této výrobě, se snažili získat co nejvíce poznatků pro poválečné využití.
Po válce nezbyla na našem území ani jedna provozuschopná Schwalbina, ale zbylo tady poměrně velké množství součástí tohoto letounu. A tak bylo rozhodnuto, že se výroba této stíhačky rozjede v Avii. První proudová Avia byla zkompletována poměrně brzy, ale byl i problém, že nikdo z továrních pilotů neměl zkušenosti s pilotáží tohoto typu. Nakonec se zalétávání ujal zkušený tovární pilot Avie Antonín Kraus. Zhostil se daného úkolu dobře a 27. 8. 1946 vzlétl poprvé. Dále provedl několik zdařilých letů, ale při jednom záletu musel nouzově přistát. Letoun byl sice na odpis, ale pilotovi se bohudík nic nestalo. Lety dalších vyrobených strojů proběhly bez komplikací, a tak československé "tryskáče" dostaly označení Avia S-92 a mohly být předány armádě.
Jak je uvedeno v popisce, zkušený vojenský pilot major Jiří Maňák představil československou "turbínu" Pražanům v tom lepším světlle než za války. Letecký den proběhl 7. září 1947 v Praze-Ruzyni.
Československé vojenské letectvo si od Avie přebralo celkem devět jednomístných stíhacích letounů S-92 (Me-262A) a tři dvoumístné cvičné bojové letouny CS-92. Tyto letouny tvořily 5. stíhací letku. Nesloužily však dlouho, protože na začátku padesátých let je začala nahrazovat sovětská proudová technika. Potom naše "Schwalbiny" dosluhovaly jako nelétající učební pomůcky.

Avia S-92 z expozice Leteckého muzea Praha-Kbely