Nedostatek těžkých bombardovacích strojů ve třicátých letech v československém letectvu měly nahradit licenčně stavěné letouny francouzské produkce Marcel Bloch MB-200. Poměrně jednoduchý způsob stavby umožňoval domácím leteckým továrnám dodat tyto stroje v brzké době bombardovacím letkám československého vojenského letectva.
Výroba tohoto celokovového dvoumotorového hornoplošníku s pevným podvozkem byla dohodnuta v letecké továrně Aero s tím, že část výroby převezme i Avia. První stroj Aero MB-200.2 zkoušeli ve VTLÚ v únoru 1937. Již v dubnu přebíraly letouny Aero MB-200 první jednotky. Stroje nesly šestičlenou posádku a i přes svoji zastaralost byly spolehlivé a mezi letci poměrně oblíbené. V kritickém roce 1938 bylo na obranu republiky připaveno padesátčtyři letounů Aero MB-200. Po Mnichovu 1938 se jich MNO chtělo odprodejem zbavit, ale žádný obchod neproběhl. A tak se stalo, že po okupaci 15. března 1939 padly všechny tyto stroje do rukou Němcům, kteří je krátce používali v leteckých školách. Pouze jeden stroj tohoto typu sloužil na Slovensku ve výzbroji Slovenských vzdušných zbraní. Už v režii Němců dostalo některé stroje Aero MB-200 bulharské, chorvatské a snad i rumunské letectvo.
Díky laskavosti Mgr. Michala Kampa, historika Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, se podařilo ze Státního okresního archivu, rovněž v Havlíčkově Brodě, sehnat dvě fotografie, které dokumentují situaci v tehdejším Německém Brodě v březnu 1939 po obsazení letiště německými okupanty. Na snímcích je vidět "četnická" Avie B-534 a bombardéry 85. letky 6. bombardovacího pluku. Zbavené výzbroje a uskladněné v hangárech, to jen dokresluje tragiku těchto dní. Přes neútěšnost této situace to byli právě letci, kteří zvedli vhozenou rukavici a začali hromadně odcházet do zahraničí. Samozřejmě nechci opomíjet i příslušníky ostatních zbraní. Tam hledali naději, že se dostanou k čemu byli doma vycvičeni. A nutno říct,že se jim to na bojištích druhé světové války v plné míře podařilo!Vlevo letoun Aero MB-200,
N-7 byl předlohou pro zhotovený model
a Avie B-534, OK-PDA je rovněž ve fotogalerii československého letectva.