Policejní letectvo tvz. Četnické letecké hlídky (ČLH) byly zřizeny oficiálně 1. července 1935 za spolupráce ministerstva vnitra a ministerstva obrany. Úkoly byly velmi rozmanité jako například dohlížet nad dodržováním leteckých koridorů, pomoc při přírodních katastrofách, v součinosti s pozemním četnictvem stíhat zločince a především zachytávat narušitele vzdušného prostoru. V roce 1935 používaly ČLH letouny Škoda D-1 a Aero Ap-32, které byly nahrazeny od roku 1937 stíhačkami Avia B-534 a pozorovacími letouny Letov Š-328 (také používána modifikace Š-528). Dále byly v jejich letovém parku letouny Be-51B, Be-50, A-211 a Praga E-39.
Letouny ČLH byly zbarveny světle zelenou barvou na všech plochách tvz. četnickou zelenou a byly označeny civilní imatrikulací, která měla šarlatovou barvu jakož i náběžné hrany. To vše bylo doplněno státním znakem specifického tvaru.
Stanici Četnické letecké hlídky, kterých bylo do roku 1938 patnáct velel důstojník. Velké procento létajících četníků později úspěšně bojovalo na frontách druhé světové války. Za všechny můžeme jmenovat Jana Klána, Josefa Hanuše, Josefa Jaškeho a Františka Rypla. Za mobilizace v roce 1938 byly ČLH podřízeny armádnímu letectvu. Po Mnichovu se prostor pro působení ČLH podstatně zúžil, i když operovali až do března 1939.
Vlevo je Avia B-534.410 po okupaci letiště v Německém Brodě (dnes Havlíčkův Brod). Avia B-534.410 je jednou s posledních, která byla ČLH přidělena a to 12. 9. 1938 a po uskladnění byla poslána 30. 11. 1938 do služby.
Příslušníci Četnických leteckých hlídek rozhodně nezklamali, i když stíhání moderních průzkumných strojů Luftwaffe, které zcela bezostyšně narušovaly náš vzdušný prostor, bylo prostě nad jejich možnosti.
Celou problematiku ČLH přibližuje nejlépe kniha Jindřicha Marka "Vzdušní donkichoti".